Tolkbyrån i Uppland

samordning@tolkbyran.se 070-789 12 02

Välkommen till Tolkbyrån i Uppland AB

Jag, Jannice Rådahl, äger och driver Tolkbyrån i Uppland AB. Jag har drivit Tolkbyrån i Uppland sedan 2004 och varit specialiserad på utbildningstolkning och arbetat både på gymnasie- och universitetsnivå. Är auktoriserad tolk sedan 2009. Tolkning har även bedrivits på möten, konferenser, kurser , hos polis, vid domstol och socialtjänst. Vardagstolkning i alla dess former har också varit en del av den tolktjänst vi utfört.

I dagsläget utför jag konsulttjänster och samordnar uppdrag för olika sammanhang. Tolkbyrån har avtal med Uppsala TC och har ett hängavtal på STAB för Stockholms TC. Vi har även avtal med Stockholms universitet.

Angående större uppdrag så har jag ett stort kontaktnät och samarbetar med flertalet andra tolkar.

Jag har ett upparbetat kontaktnät med döva tolkstödjare knutna till mig som kan fungera som relätolkar eller internationella tolkar i olika sammanhang där det krävs, t ex:

Jannice Rådahl

Arbetslivserfarenhet
Påbörjade min karriär med att arbeta på Hällsboskolan i Sigtuna som vårdare och en period på AMI ´s hörsel i Uppsala. Jag har över 30 års arbetslivserfarenhet som tolk . Har drivit först Rådahlstolkarna sedan 2001 och 2004 bildades Tolkbyrån i Uppland där jag varit VD sedan starten. Företaget har haft fler anställda under åren men har sedan 2013 minskat antalet anställda på grund av masterstudier. Arbetade som enhetschef på Mo Gård Enköping fram till och med 30 April 2016 och har därför företaget som en bisyssla och koordinerar uppdrag till andra tolkar.

Jag har arbetat 4 år som tolklärare på Väddö folkhögskola. Jag har även arbetat som lärare i svenska på Nya Bro Skolan en period. Under 2010 arbetade jag deltid som utbildning- och praktiksamordnare på Iris Hadar 2010. Har undervisat i teckenspråk och tillhandahållit döva lärare för gymnasieskolor i Uppsala. Har även haft olika pedagogiska uppdrag för döva och för yrkesverksamma tolkar. Varit mentor i ett mentorskapsprogram via Almi i Uppsala 2010-2011. Varit mentor till en döv företagare under 2014-2015.

Varit aktiv i att samarbeta med och stärka tolkorganisationen i Nigeria med workshops, tolklärarutbildning, möjlighet att delta på WASLI och genom att anordna studieresor till Sverige, ordnat med praktikplats på Tyst Teater, varit med i översättningsprojekt angående trafficking, varit ett stöd för det första open sign, och är med i att koordinera den första Afrikanska tolkkonferensen för hela Afrika samt två dagar med en förkonferens till denna med fokus på dövas mänskliga rättigheter.

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om mina studier och arbeten.

Utbildning

Kurser

Ideellt arbete

Utmärkelser